Hướng dẫn lập bảng dự đoán chi phí bán hàng online

Author Image

Mentvn

admin

Icon Eye 2,1k
Icon Heart 202
Icon Share 42

Việc tạo bảng dự đoán chi phí bán hàng online là một phần quan trọng trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh và quản lý tài chính của bạn. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản để bạn có thể bắt đầu

1. Xác định các khoản chi phí cố định và biến động

 • Chi phí cố định Là các khoản chi phí mà bạn phải trả một lượng cố định tiền mỗi tháng, chẳng hạn như phí hosting website, chi phí phần mềm, chi phí quảng cáo cố định,…
 • Chi phí biến động Là các khoản chi phí có thể thay đổi theo quý, theo tháng hoặc theo sản phẩm, chẳng hạn như chi phí quảng cáo Google Ads, chi phí vận chuyển, chi phí đóng gói,…

2. Tạo bảng tính Excel hoặc Google Sheets

 • Tạo một bảng tính mới và xác định các cột cho các khoản chi phí cố định và biến động.
 • Ghi nhận tên của mỗi khoản chi phí trong các hàng của bảng tính.
Bảng tính Excel tính toán chi phí bán hàng online

Bảng tính Excel tính toán chi phí bán hàng online

3. Đưa ra ước tính chi phí

 • Đối với các khoản chi phí cố định, ghi nhận số tiền cố định mà bạn phải trả hàng tháng.
 • Đối với các khoản chi phí biến động, hãy ước tính số tiền bạn dự đoán sẽ phải chi trả dựa trên kinh nghiệm hoặc thông tin thị trường.

4. Tính tổng chi phí dự kiến

 • Tính tổng chi phí cho mỗi tháng bằng cách cộng tổng số tiền từ các khoản chi phí cố định và biến động.
 • Bạn cũng có thể tính tổng chi phí dự kiến cho mỗi năm để có cái nhìn tổng quan hơn về chi phí.

5. Theo dõi và cập nhật

 • Theo dõi các chi phí thực tế và so sánh với dự đoán ban đầu để đảm bảo rằng bạn đang hoạt động trong ngân sách của mình.
 • Cập nhật bảng dự đoán chi phí hàng tháng hoặc theo quý để phản ánh các thay đổi trong chiến lược kinh doanh hoặc thị trường.

6. Phân tích và điều chỉnh

 • Phân tích chi phí và hiệu suất để xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh của bạn.
 • Điều chỉnh bảng dự đoán chi phí dựa trên phân tích của bạn và áp dụng các cải tiến để tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.
Phân tích báo cáo và điều chỉnh chi phí phù hợp

Phân tích báo cáo và điều chỉnh chi phí phù hợp

7. Chi tiết hóa các khoản chi phí

 • Trong bảng dự đoán chi phí, bạn nên chi tiết hóa mỗi khoản chi phí càng chi tiết càng tốt. Ví dụ, nếu bạn có chi phí quảng cáo Google Ads, bạn có thể phân chia nó thành các mục như chi phí quảng cáo trên tìm kiếm, quảng cáo trên GDN, quảng cáo trên YouTube, và nhiều loại chi phí khác nếu cần.
 • Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về nơi mà tiền của bạn đang được chi tiêu và tạo ra cơ sở để tối ưu hóa chi phí trong từng lĩnh vực.

8. Dự đoán doanh thu

 • Bên cạnh việc dự đoán chi phí, cũng quan trọng là bạn dự đoán doanh thu từ việc bán hàng trực tuyến. Tính toán doanh thu ước tính dựa trên mức giá bán hàng và số lượng sản phẩm bạn dự định bán được trong mỗi tháng hoặc quý.
 • So sánh dự đoán doanh thu với chi phí để đảm bảo rằng bạn có kế hoạch tài chính hợp lý và có khả năng sinh lời.

9. Sử dụng công cụ và phần mềm hỗ trợ

 • Có nhiều công cụ và phần mềm dự đoán chi phí trực tuyến có sẵn mà bạn có thể sử dụng để tạo bảng dự đoán chi phí một cách dễ dàng và chính xác hơn.
 • Các công cụ này thường cung cấp các mẫu bảng tính có sẵn và tính toán tự động để giúp bạn dự đoán và quản lý chi phí một cách hiệu quả.
Sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý bán hàng

Sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý bán hàng

10. Đưa ra kế hoạch và chiến lược

 • Dựa trên bảng dự đoán chi phí và doanh thu của bạn, hãy đưa ra kế hoạch và chiến lược kinh doanh cụ thể để đạt được mục tiêu tài chính và kinh doanh của bạn.
 • Xác định các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn và lập kế hoạch để đạt được chúng bằng cách quản lý chi phí và tăng cường doanh thu.

Với các bước trên, bạn có thể tạo ra một bảng dự đoán chi phí bán hàng online chi tiết và chính xác để hỗ trợ quản lý tài chính và ra quyết định kinh doanh.

Đánh giá bài viết
more
phone zalo