Điều Khoản Sử Dụng

Website mento.vn cùng toàn bộ các nội dung, dịch vụ và sản phẩm được cung cấp thông qua website chịu sự chi phối của những Điều khoản và Điều kiện dưới đây.

Trước khi sử dụng website, bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện, vì chúng ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của bạn do pháp luật quy định. Chúng tôi khuyến nghị bạn thường xuyên kiểm tra điều khoản và điều kiện này, đảm bảo rằng bạn hiểu rõ những quy định mới về việc cung cấp thông tin. Không truy cập hoặc sử dụng trang web hay các dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không đồng ý với tất cả những Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến thỏa thuận hay bất kỳ mục nào trong các điều khoản và điều kiện dưới đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email:

1. Điều kiện và điều khoản của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi là những dịch vụ được ghi trên website này.

  • Chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, để đảm bảo những thông tin được đăng ký phù hợp với quy định của website.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website. Vì vậy bạn có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.
  • Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật. Nếu bạn gặp vấn đề gì thông tin và mật khẩu bị tiết lộ thì hãy thông báo ngay cho chúng tôi.
  • Chúng tôi có quyền ngăn chặn sự truy cập và sử dụng website của bạn, nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm thoả thuận sử dụng dịch vụ

2. Trách nhiệm và điều khoản của bạn

Bạn cần đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp mọi thông tin chính xác khi đăng ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ tài khoản và mật khẩu truy cập. Đồng thời chịu trách nhiệm về các nội dung được đăng tải bằng tài khoản và mật khẩu của bạn trên trang web.

3. Giới hạn độ tuổi

Mọi người đều có thể truy cập website mọi nơi. Tuy nhiên, để đăng ký thành viên và đưa thông tin lên website, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đủ 18 tuổi trở lên
  • Có khả năng chịu trách nhiệm về hành vi dân sự

4. Sử dụng thông tin trên Website

Thông tin trên website này có thể được xem và in ra hoặc gửi cho người khác. Bạn không thể sửa đổi, bán hoặc chuyển nhượng thương mại bất kỳ thông tin gì từ website này.

5. Đăng ký thành viên

  • Bạn có thể đăng kí miễn phí.
  • Chúng tôi có quyền từ chối đưa mọi thông tin lên website nếu như chúng tôi cảm thấy thông tin do bạn cung cấp không có sự tin cậy. Bạn có thể đăng ký lại sau 2 ngày nếu như bạn không thấy thông tin đăng ký của bạn trên website.
  • Mỗi thành viên chỉ được tối đa đăng ký một lần, nếu thành viên vi phạm quy định chúng tôi sẽ xoá đăng ký của thành viên đó.

6. Cập nhật thông tin thành viên

Thành viên chịu trách nhiệm tự cập nhật mọi thông tin của mình. Thành viên sử dụng tên truy cập và mật khẩu khi đăng ký để cập nhật thông tin và hình ảnh qua bằng cách nhấn menu cập nhật thông tin website. Thành viên cũng có thể tự xoá đăng ký của mình nếu muốn.

7. Thông báo nếu có sự vi phạm

Nếu bạn phát hiện có bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm với nhãn hiệu hàng hoá mà bạn có quyền sở hữu, thì hãy thông báo ngay cho chúng tôi biết.

8. Các điều kiện và điều khoản cần áp dụng

Bạn cần đồng ý rằng mọi hoạt động thương mại hoặc không thương mại và thông qua website phải tuân theo các quy định và luật pháp Việt Nam và các điều luật này sẽ được áp dụng với tất cả các thành viên của website.

more
phone zalo